Din aceeasi categorie
Directia Agricola

Concursuri 2023

    


Descarca Anunt organizare examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia de consilier clasa I grad profesional principal.pdf (800 KB)
Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta de consilier clasa I grad profesional superior.pdf (1 MB)
Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea a 2 functii publice vacante de consilier clasa I grad superior si consilier clasa I grad asistent.pdf (1 MB)
Descarca formular de inscriere.pdf (1 MB)
Descarca Anunt privind concursul organizat de DAJ Olt pentru care s-a sustinut selectia dosarelor anterior OUG nr 34 din 12.05.2023 pentru postul de consilier clasa I grad superior - asist. teh. zonala si RICA.pdf (338 KB)
Descarca Anunt privind concursul organizat de DAJ Olt pentru care s-a sustinut selectia dosarelor anterior OUG nr 34 din 12.05.2023 pentru postul de consilier clasa I grad superior - implem. pol. si strategii in agr..pdf (287 KB)
Descarca Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier,clasa I, grad profesional superior comp. implem. pol. si strategiilor in agric..pdf (278 KB)
Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu - Serv. implementarea politicilor, strategiilor in agric. si ind. alimentara, consultanta agricola si formare profesionala.pdf (1 MB)
Descarca Raportul final la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante de consilier,clasa I, grad profesional superior, comp. Implem. pol. si strategiilor in agric..pdf (455 KB)
Descarca Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier clasa I grad profesional asistent - Serv. Monitorizare inspectii tehnice, verificare si control.pdf (287 KB)
Descarca Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante de sef serviciu grad II.pdf (260 KB)
Descarca Rezultat proba scrisa concurs pt ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa I grad asistent - serv. monitorizare inspec. teh.,verificare si control in dom. agric. si ind. alim. si statistica agricola.pdf (315 KB)
Descarca Informatii proba interviu la concursul pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent serv. monitorizare inspectii teh., verificare si control in dom.agric. si ind. alim..pdf (179 KB)
Descarca Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent.pdf (345 KB)
Descarca Rezultat final la concursul pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de consilier clasa I grad profesional asistent serv. monitorizare inspec. teh., verificare si control in dom. agric. si ind.alim..pdf (196 KB)
Descarca Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante de sef serviciu grad II.pdf (279 KB)
Descarca Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante de sef serviciu grad II.pdf (311 KB)
Descarca Rezultat final la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante de sef serviciu grad II.pdf (211 KB)
Descarca raport final la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent.pdf (385 KB)


Descarca Raport final la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante de sef serviciu grad II.pdf (377 KB)
Descarca Anunt organizare examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul DAJ Olt.pdf (825 KB)
Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de referent clasa III grad debutant.pdf (1 MB)
Descarca Rezultat selectie dosare la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut organizat de DAJ Olt pe data de 21.08.2023(proba scrisa).pdf (322 KB)
Descarca Rezultat proba scrisa la concursul de promovare in grad organizat de DAJ Olt pe data de 21.08.2023(proba scrisa) pentru promovarea in 2 functii publice de executie.pdf (367 KB)
Descarca Rezultat interviu la concursule de promovare in grad organizat de DAJ Olt pe data de 21.08.2023(proba scrisa) pentru promovarea in 2 functii publice de executie.pdf (357 KB)
Descarca Rezultat final la concursul de promovare in grad imediat superior celui detinut organizat de DAJ Olt pe data de 21.08.2023(proba scrisa) pentru promovarea in 2 functii publice de executie.pdf (300 KB)