Din aceeasi categorie
Directia Agricola

Despre noi

Directia pentru Agricultura OLT

Direcţia Agricolă Olt asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative şi realizează inspecţiile tehnice in conformitate cu cerinţele naţionale şi comunitare in domeniu.


I. Prin monitorizarea lucrărilor agricole se urmăreşte efectuarea in condiţii optime a principalelor acţiuni, incepand cu lucrarea de eliberare a terenurilor arabile, arat, infiinţarea şi intreţinerea culturilor, estimarea producţiilor, recoltatul şi depozitarea producţiei in spaţii corespunzătoare, autorizate conform legii, intocmirea dărilor de seamă statistice AGR 2a şi AGR 2b, intocmirea situaţiilor privind: balanţa suprafeţei agricole, inventarierea culturilor semănate in toamna fiecărui an, precum şi starea de vegetaţie, propunerile pentru anul viitor şi transmiterea in termenele stabilite de M.A.D.R.

De asemenea se raportează la termenele stabilite de M.A.D.R., următoarele date statistice:

 • Suprafeţele irigate la nivel Judeţean.
 • Operatorii şi suprafeţele din agricultura ecologică.
 • Suprafeţele scoase din circuitul agricol.
 • Date din sectorul zootehnic , conform dării de seamă statistice A.G.R.6.
 • Preţurile practicate la poarta fermei la: ouă, carne de pasăre, vinete şi cereale ( produse stabilite de M.A.D.R.), preţuri care se transmit la Uniunea Europeană in conformitate cu OUG 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea SIPPA şi a O.M.A. 445/2008).
 • Preţurile la produsele agroalimentare din targuri şi oboare.
 • Stocuri de produse agricole.
 • Completarea chestionarelor privind extinderea reţelei experimentale de informaţii contabile agricole şi a studiului de contabilitate a fermei in exploataţiile agricole – R.I.C.A.
 • Prelevarea probelor de grau pe soiuri şi zone şi inaintarea lor către Institutului de Bioresurse Alimentare Bucureşti. In urma analizelor de laborator se intocmeşte Catalogul – Calitatea granelor din recolta anului 2013-2014.
 • Situaţia fondului funciar (anual), situaţia parcului de maşini şi tractoare (anual).

II. LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

PROIECT ORDIN privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.


III. Alte activităţi de implementare

 1. Compartiment avize scoatere terenuri din circuitul agricol
 2. Compartiment aviz schimbarea categoriei de folosinţa a terenurilor
 3. Compartiment statistică agricolă

IV. În subordinea DAJ OLT funcţionează OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE SCORNICEŞTI, structură finanţată din venituri proprii.